logo
帳號 密碼

留言注意事項:

一、臺灣與中國大陸源自同一祖先,但如今實際是兩個主權各自獨立的不同國家,如同英國與美國般。這是我的國家認同。未來不再對任何政治問題作回應,不喜歡可以不要來。就算那天亡國了,把我槍斃了也不改立場。

一、留言內容,請盡量與文史哲有關。

一、版主有權刪除任何不妥留言,不妥之定義,由版主自行定奪。

一、請不要在留言板留下個人資料,如mail等,請自己保護好個人隱私。

目前在  第11頁,共751則留言,計76頁 我要留言

2018-03-14 06:36:11 求仁得仁,又何怨哉?
smile
一只小学生

2018-03-12 00:34:10 『文心雕龍.祝盟第十』
「蒯瞶臨戰」,「瞶」應爲「聵」。
smile
小麥

2018-03-09 21:25:34 第一次偶然进到这个网站,对以前的史及集特别感兴趣,特别是明朝的历史。本来想找张竹坡点评金瓶梅的,希望网站早点出来哟
smile
汉卿

2018-03-08 11:29:43 既然都那么不暸解,阁下又有什么伤心的?阁下也别故作深沉了,不过也是像以前许多留言者一样,自以为站在理论和道德制高㤐,对版主不以为然罢了,没准还要在心中来一句卿本佳人⋯⋯吧?您这样的留言,确实是打扰,不送。
smile
明月知人念远

2018-03-07 11:28:54 看了站主的置顶真伤心啊,我不了解你不了解台湾,你也不了解我不了解大陆。也许大家连自己都不了解呢。打扰了!
smile

2018-03-03 10:32:29 『世說新語   黜免第二十八』
「桓公坐有參軍椅蒸薤不時解,共食者又不助,而掎終不放」中,「掎」應爲「椅」。

註:椅,御覽九百七十七引作猗,注云:「音羈,筯取物也。」嘉錫案:猗為筯取物者,釋玄應一切經音義十五引通俗文:「以箸取物曰敧。」御覽七百六十引同,并有注云:「音羈。」則猗與敧,通用字也。今本誤作椅,遂不可解。書鈔四十五引作「參軍名倚」,則以為人名。其書傳寫失真,不足據。大藏經梁釋僧旻寶唱等經律異相四十九地獄部云:「炙地獄者,大鐵山火焰相搏,以鐵鏟鏟之,周匝猗炙,一面適熟,鏟自然轉,反覆顛倒。」釋慧琳一切經音義七十九云:「猗炙,上音依,猶倚也,倚立於旁曰猗。」今案經律異相之意,蓋謂以鐵鏟取人入火,反覆炙之,如箸之取物,故曰猗炙。慧琳不知猗、敧通用,乃望文生訓,釋猗作倚,非是。以此推之,則此所謂「猗烝薤不時解」,「猗終不放」者,謂以箸取薤不得,乃反覆用箸,終不釋手也。今世傖人猶有反手挾菜者,其狀鄙野,故為舉坐所笑。薤今名蕌子,無蒸食之者。而齊民要術九素食篇有薤白蒸。其法略曰「秫米一石,熟舂煮之。蔥、薤等寸切,令得一石許,油五升,合和蒸之。氣餾,以豉汁五升灑之。凡三灑。半熟,更以油五升灑之」云云。觀其作法,乃是米薤同蒸,調以油豉。則蒸熟後必凝結如餈不可解,故挾取較難耳。
smile
小麥

2018-02-28 22:21:48 『世說新語.排調』
「不恆相似,時似耳。桓似是形,時似是神。」
句中「桓」應爲「恆」。
smile
小麥

2018-02-28 16:06:44 通鑑卷七十七
「又如威遠將軍」
作「如」字誤,實為「加」字
smile
123

2018-02-27 22:35:38 『世說新語   排調第二十五』
「取杭上新衣」,應爲「取枕上新衣」吧。
smile
小麥

2018-02-25 15:42:56 『世說新語   任誕第二十三』
「友聞白羊肉美,一生未曾得吃」中,「吃」當爲「喫」。「吃」爲後來「喫」之譌字,「吃」本口吃。
smile
小麥

第一頁 | 上一頁   7  8  9  10  11  12  13  14  15   下一頁 | 最後一頁