logo
帳號 密碼

留言注意事項:

一、臺灣與中國大陸源自同一祖先,但如今實際是兩個主權各自獨立的不同國家,如同英國與美國般。這是我的國家認同。未來不再對任何政治問題作回應,不喜歡可以不要來。就算那天亡國了,把我槍斃了也不改立場。

一、留言內容,請盡量與文史哲有關。

一、版主有權刪除任何不妥留言,不妥之定義,由版主自行定奪。

一、請不要在留言板留下個人資料,如mail等,請自己保護好個人隱私。

目前在  第2頁,共679則留言,計68頁 我要留言

2019-01-18 22:26:11 回首人生如夢
年少不知輕重
狂傲楚山丘
今夜撫琴三弄
難懂難懂
江海餘生追鳳
smile
有感

2019-01-01 07:11:14 版主加油,又一年了,新年快樂呀!
smile
刃心山人

2018-12-30 21:18:51 『漢書   卷二十九 ‧ 溝洫志第九』
令羣臣從官自將軍以下皆負薪寘決河。師古曰:「寘音大千反。」
……
九河今皆寘滅

以上「寘」字,應爲「窴」字吧。寘同置,窴同填,二者音義皆不同。
smile
小麥

2018-12-22 12:46:12 『戰國策·齊策·靖郭君將城薛』“夫齊,雖隆薛之城于天”,“夫”似應爲“失”。
史
刃心山人

2018-12-21 16:06:40 嘿嘿嘿可否添加鬼谷子呀~
子

2018-12-20 22:19:07 資治通鑑卷115一句「鮮自蹙弱乎」的「鮮」字誤,實為「先」。
smile
路人名

2018-12-19 23:49:18 不要說這些了,我不想以後要跨牆纔能進來。
smile
小麥

2018-12-19 20:50:10 不同的國家:中華民國、中華人民共和國,這就是現狀。共產黨現階段統一不了台灣,三民主義更是無法統一中國。當然,中華民國只是被有限度地承認。
其實兩岸的問題應當是誰代表中國的問題,而不該發展為統獨之爭。
看不懂我們大陸的網友為什麼要如此熱衷于『為匪張目』,看過二十四史,倒是應當知道這些都是帝王將相該考慮的事,共產黨會管的嘛,關你什麼事!
至於民族主義,我們無限尊敬的習大大不是說,要構建人類命運共同體嗎?
smile

2018-12-17 23:27:22 以下應是『漢書・卷二十八下・地理志第八下』章節
smile
小麥

2018-12-17 23:18:00 『漢書・卷二十八上・地理志第八上』
「崈侈貪冐」。

「冐」字是否有誤?
smile
小麥

第一頁 | 上一頁   1  2  3  4  5  6   下一頁 | 最後一頁